Meie innovatiivne õppekomplekt

Vene keele õpik "ДАВАЙ!"

Vene keele kui võõrkeele õpik 6. klassile (digi-harjutustega).

Meil on hea meel Teile tutvustada uut 6. klassidele mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti «Давай!», mille autor on pedagoogikateaduste doktor Inga Mangus. Käesolev õppekomplekt on novaatorlik alusepanija vene keele digi-õpikute sarjale 6.-9. klassidele.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, elektroonilised kontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega. Need uuenduslikud lahendused teevad õpiku kasutamise õpilasele meeldivamaks ning õpetajale mugavamaks. Õpiku formaat intregreeritakse ka e-Koolikott (www.e-koolikott.ee) süsteemi, mille tegevust hiljuti käivitas Eesti Haridus- ja teadusministeerium.

Õpiku „Давай!” õppestandardid vastavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 digipöörde programmile. Samuti vastab õpik 2011. aastal vastuvõetud uuele Riiklikule Õppekavale.

Õppekomplekti “Давай!” kuulub vahetult õpik QR-koodidega; töövihik; õigekirja vihik; õpetajaraamat töölehtede, kontrolltöödega; tundide esitlused PowerPoint’is ning helisalvestised. Komplektis on rohkesti multimedilist lisamaterjali (audio online sõnastik, lahtilõigatav õpilase sõnastik, helindatud etteütlused, dialoogid ja teksid ning palju muud huvitavat). Need õppematerjalid on kättesaadavad online-keskkonnas ning meie portaalis, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Meie presentatsioon (vene keeles)